Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Thiên Cầm Hoàn thành 4228
2 Minh Châu Hoàn Còn tiếp 12390
3 Quân Tử Hữu Ước Còn tiếp 5151
4 Ái Tình Hoa Viên Còn tiếp 8474
5 Tiểulyly Hoàn thành 3706
6 Bông Hồng Thuỷ Tinh Còn tiếp 1725
7 Phỉ Ngã Tư Tồn Hoàn thành 1990
8 Nguyệt Xuất Vân Hoàn thành 58689
9 Cố Mạn Hoàn thành 5086
10 Nguyệt Sinh Hoàn thành 30759