Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Chi Chan Hoàn thành 58895
2 getnhat_khongthatlong Hoàn thành 2836
3 Panda_ngok Còn tiếp 1487
4 Tắc Kè Lang Thang Hoàn thành 377
5 An Nhiễm Nhiễm Hoàn thành 17211
6 Yên Vũ Tiểu Ốc Hoàn thành 9818
7 Tiền Tiểu Bạch Còn tiếp 7024
8 Yêu Yêu Đào Chi Còn tiếp 3998
9 Ân Tầm Hoàn thành 12818
10 Ếch Socola Còn tiếp 2407