Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Mẫu Đơn Tiên Tử Hoàn thành 8753
2 Hàn Trinh Trinh Còn tiếp 37124
3 Quân Tử Hữu Ước Hoàn thành 14597
4 Lãnh Lang Hoàn thành 6069
5 Hốt Nhiên chi Gian Hoàn thành 7571