Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Xấu Tới Linh Hồn Hoàn thành 348636
2 Liễu Hạ Huy Hoàn thành 928617
3 Huyền Vũ Hoàn thành 3120713
4 Vũ Thiếu Hoàn thành 321175
5 Thập Bộ Hành Hoàn thành 601489
6 EK Hoàn thành 1322804
7 Mai Can Thái Thiếu Bính Hoàn thành 6352255
8 Hùng Miêu Bàn Đại Còn tiếp 175121
9 Diện Hồng Nhĩ Xích Còn tiếp 737509
10 Thần Đông Hoàn thành 2540856