Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Xích Tuyết Hoàn thành 1261242
2 Gà vàng Còn tiếp 14225
3 Ta Là Mặc Thủy Còn tiếp 639521
4 Thừa Phong Ngự Kiếm Hoàn thành 83673
5 Vô Tội Còn tiếp 2625
6 Thủy Bình Diện Hoàn thành 350411
7 Vô Tội Còn tiếp 123260
8 Cửu Đương Gia ​ Hoàn thành 637607
9 Phong Thanh Dương Còn tiếp 2611
10 Nhĩ Căn Còn tiếp 4997