Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Tiểu Đao Phong Lợi Hoàn thành 710490
2 Xuân Trường Còn tiếp 20712
3 Vong Ngữ Hoàn thành 4734140
4 Ngự Trạch Truyền Thuyết Còn tiếp 10178
5 Ngũ Trí Hoàn thành 704282
6 Ơ Là Mim Còn tiếp 4093
7 Phương Tưởng Hoàn thành 89336
8 Vô Tội Còn tiếp 28596
9 Hán Lệ Hoàn thành 490896
10 Ôn Thụy An Hoàn thành 598