Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Lý Nhàn Ngư Hoàn thành 350023
2 Ta Là Lão Ngũ Hoàn thành 8249915
3 Vô Tội Hoàn thành 919083
4 Tử Trúc Đại Sĩ Còn tiếp 1325
5 Khoái Xan Điếm Hoàn thành 451810
6 Phong Lưu Dã Hạc Hoàn thành 220396
7 Nhĩ Căn Hoàn thành 5203033
8 Thất Nguyệt Hỏa Hoàn thành 231182
9 Yên Vũ Giang Nam Còn tiếp 529
10 Quan Kỳ Còn tiếp 287567