Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Văn Mặc Còn tiếp 12346
2 Vũ Phong Hoàn thành 1209476
3 Phương Tưởng Hoàn thành 923174
4 Thiện Lương Mật Phong Còn tiếp 161073
5 Trâu Vàng Thật Thà Hoàn thành 242567
6 Linh Ẩn Hồ Hoàn thành 547123
7 Mạc Mặc Hoàn thành 1250402
8 Chúc Long Ngữ Hoàn thành 1909287
9 Du Tạc Bao Tử Hoàn thành 101220
10 Độc Du Hoàn thành 597144