Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Kevin Rz Hoàn thành 2643
2 Ta Là Lão Ngũ Hoàn thành 1145995
3 Chu Đức Đông Hoàn thành 823
4 Miêu Nị Hoàn thành 67436
5 Hắc Sắc Hỏa Chủng Còn tiếp 37198
6 Oai Đảo Thần Hoàn thành 121145
7 Hà Tả Hoàn thành 61736
8 Phương Tưởng Hoàn thành 141262
9 Tư Sản Bạo Tăng Hoàn thành 282927
10 Vô Danh Hoàn thành 130