Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Bảo Thạch Tiêu Còn tiếp 315310
2 Huyền Vũ Hoàn thành 6492
3 Mộng Nhập Thần Cơ Hoàn thành 32592
4 Điên Phong Hoàn thành 3721
5 Ôn Thụy An Còn tiếp 548
6 Trần Thanh Vân Hoàn thành 917
7 Cửu Bả Đao Hoàn thành 462
8 Thái Tấn Còn tiếp 2744
9 Lão Chu Đồng Chí Còn tiếp 683
10 Đại Đại Vương Hoàn thành 69358