Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Hoàng Hoa Dật Còn tiếp 98512
2 Độc Du Còn tiếp 440
3 Miêu Nị Hoàn thành 67436
4 Sa Mạc Hoàn thành 3262
5 Lãm Nguyệt Thu Phong Hoàn thành 730477
6 Mộc Tử Tâm Còn tiếp 293
7 Khô Lâu Tinh Linh Hoàn thành 193367
8 Na Thì Yên Hoa Còn tiếp 2276
9 Tiêu Tiềm Còn tiếp 428
10 Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Còn tiếp 102407