Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Loạn Thế Cuồng Đao Còn tiếp 48190
2 Thần Quan Lộ Tây Pháp Còn tiếp 1534
3 Phong Cuồng Còn tiếp 43322
4 Oai Đảo Thần Hoàn thành 121145
5 Hà Tả Hoàn thành 61736
6 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Hoàn thành 107061
7 Phương Tưởng Hoàn thành 89336
8 Khiêu Vũ Còn tiếp 246
9 Ta Là Lão Ngũ Hoàn thành 8249915
10 Không Thần Hoàn thành 447546