Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Tha Khốc Đích Tượng Băng Hoàn thành 142606
2 Canh Tân Hoàn thành 37886
3 Độc Cô Lãnh Giả Hoàn thành 146322
4 Nam Hi​ Còn tiếp 6801
5 Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ Còn tiếp 197245
6 Cổ Long Cương Hoàn thành 14830
7 Hắc Vũ Tán Hoàn thành 462277
8 Đồng Hoa Hoàn thành 12781
9 Miêu Khiêu Hoàn thành 448198
10 Ngạn Thiến Hoàn thành 31052