Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Nhược Thiếu Hoàn thành 12362
2 Lạc Nhật Bầu Bạn Hoàn thành 8764
3 Quỷ Quỷ Hoàn thành 8054
4 Thạch Chương Ngư Hoàn thành 5276
5 Mộ Anh Lạc Hoàn thành 101788
6 Thạch Chương Ngư Còn tiếp 32765
7 Hoa Vô Tâm Hoàn thành 7815