Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Phượng ca Hoàn thành 6427
2 Phi Linh Còn tiếp 10344
3 Vũ Nham Hoàn thành 2215662
4 Thiên Thiên Vi Nhất Tiếu Còn tiếp 2321
5 Phó Kỳ Lân Hoàn thành 245121
6 Ma Nữ Ân Ân Hoàn thành 14147
7 Vô Xỉ Đạo Tặc Hoàn thành 588632
8 Du Tạc Bao Tử Hoàn thành 223347
9 Thiên Đường Bất Tịch Mịch Hoàn thành 264690
10 Sa Mạc Hoàn thành 3262