Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Mặc Vũ Hoàn thành 105113
2 Nam Hải Thập Tứ Lang Hoàn thành 222740
3 Canh Tân Hoàn thành 48227
4 Hắc Oa Hoàn thành 244800
5 Hiểu Nguyệt Hoàn thành 26448
6 Mãn Thụ Đào Hoa Hoàn thành 12342
7 Cao Nguyệt Hoàn thành 10293
8 Cây Đậu Gây Họa Hoàn thành 32565
9 Vô Danh Hoàn thành 175561
10 Thuyết Mộng Thần Hoàn thành 147142