Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ô Sơn Hoàn thành 1244376
2 Phong Bàn Nhược Còn tiếp 4964
3 Thừa Phong Ngự Kiếm Hoàn thành 83673
4 Lăng Nhược Dạ Hoàn thành 6891
5 Lạc Lạc Nguyệt Sắc Hoàn thành 10521
6 Thần Long Còn tiếp 81242
7 Sở Thanh Hoàn thành 72768
8 Mèo Sâu Bự Hoàn thành 21377
9 Lạc Thanh Hoàn thành 20526
10 Điểm Tinh Linh Hoàn thành 466445