Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Điên Phong Hoàn thành 3721
2 Mạc Nghiên Yên Hoàn thành 14016
3 Giản Hồng Trang Hoàn thành 11238
4 Tây Lâu Tiểu Nam Hoàn thành 11172
5 Vô Danh Hoàn thành 174615
6 Tam Giới Đại Sư Hoàn thành 22021
7 Yêu Tinh Hoàn thành 112230
8 Hải Phiêu Thiêu Lượng Còn tiếp 4857
9 Ngũ Lang Thúc Hoàn thành 46342
10 Thiên Đường Bất Tịch Mịch Hoàn thành 1296020