Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Tầm Hương Sư Hoàn thành 206110
2 Hắc Thổ Mạo Thanh Yên Hoàn thành 116778
3 Thiên Y Hữu Phong Hoàn thành 15805
4 Khai Hoang Hoàn thành 607408
5 Sa Mạc Còn tiếp 279410
6 Loạn Thế Cuồng Đao Còn tiếp 48190
7 Tử Vi Còn tiếp 405627
8 Huyết Đồ Hoàn thành 230711
9 Tịch Mịch Kiếm Khách Hoàn thành 37316
10 Ninh Nhi Còn tiếp 8244