Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Canh Tân Hoàn thành 8672
2 Nã Cát Ma Hoàn thành 105400
3 Thương Thiên Bạch Hạc Hoàn thành 39237
4 Đông Nhất Phương Hoàn thành 47038
5 Cửu Đương Gia ​ Còn tiếp 605944
6 Đường Mộng Nhược Ảnh Hoàn thành 22967
7 Vô Danh Hoàn thành 69329
8 Cao Nguyệt Hoàn thành 116151
9 Hà Tả Còn tiếp 141
10 Đông Nhất Còn tiếp 2348