Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Xà Thôn Kình Hoàn thành 431981
2 Bất Du Vịnh Tiểu Ngư Hoàn thành 18050
3 Chu Ngọc Hoàn thành 15162
4 Đặc Biệt Bạch Hoàn thành 3906
5 Hạ Sinh Hoàn thành 11630
6 Đấu Gia Hoàn thành 38095
7 Ta Là Lão Ngũ Hoàn thành 15588
8 Canh Tân Hoàn thành 95078
9 Mộc Dật (沐轶) Hoàn thành 7251
10 Lục Nguyệt Hạo Tuyết Còn tiếp 13643