Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Tặc Mi Thử Nhãn Hoàn thành 254103
2 Cửu Nguyệt Dương Quang Hoàn thành 691549
3 Chung Hee Còn tiếp 3279
4 Phong Vân tiểu yêu Còn tiếp 5370
5 Lâm Gia Thành Hoàn thành 11698
6 GrandHoly Còn tiếp 1866
7 Loan Loan Hoàn thành 10351
8 Nhất Thế Phong Lưu Hoàn thành 65856
9 Nha Tiểu Quyển Hoàn thành 7185
10 Thu Vũ Dạ Hàn Hoàn thành 9861