Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Miêu Diệc Hữu Tú Hoàn thành 2733
2 Liễu Hạ Huy Hoàn thành 928617
3 Độc Du Còn tiếp 440
4 Mộc Dật (沐轶) Hoàn thành 182785
5 Nhị Thúc Đầu Trọc Hoàn thành 85916
6 Tiểu Tiểu Vũ Hoàn thành 608958
7 Mộc Dật (沐轶) Hoàn thành 7251
8 Thạch Chương Ngư Hoàn thành 12456
9 Mộ Anh Lạc Hoàn thành 101788
10 Vô Trục Hoàn thành 432993