Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ta Là Lão Ngũ Hoàn thành 8249915
2 Phong Lăng Thiên Hạ Hoàn thành 7541680
3 Mai Can Thái Thiếu Bính Hoàn thành 6352255
4 Nhĩ Căn Hoàn thành 5203033
5 Thiên Tàm Thổ Đậu Hoàn thành 4956438
6 Vong Ngữ Hoàn thành 4734140
7 Phong Lăng Thiên Hạ Hoàn thành 3805301
8 Kiếm Du Thái Hư Hoàn thành 3727058
9 Anh Giai Ngây Thơ Hoàn thành 3444202
10 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 3382116