Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Hà Phi Song Giáp Hoàn thành 518456
2 Phương Tưởng Hoàn thành 507447
3 Liệp Thương Hoàn thành 496879
4 Kavy Hoàn thành 491220
5 Hán Lệ Hoàn thành 490896
6 Cổ Chân Nhân Hoàn thành 490391
7 Hà Thường Tại Hoàn thành 489690
8 Mạo Tự Hữu Tài Hoàn thành 487728
9 Minh Nguyệt Hoàn thành 481123
10 Điểm Tinh Linh Hoàn thành 466445