Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Huyền Vũ Hoàn thành 3120713
2 Thiên Tàm Thổ Đậu Còn tiếp 2940480
3 Ngã Bản Thuần Khiết Hoàn thành 2939865
4 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Hoàn thành 2853701
5 Nghịch Thương Thiên Hoàn thành 2850949
6 Thần Đông Hoàn thành 2540856
7 Tâm Tại Lưu Lãng Hoàn thành 2255964
8 Vũ Nham Hoàn thành 2215662
9 Dạ Độc Túy Hoàn thành 2004263
10 Chúc Long Ngữ Hoàn thành 1909287