Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Hạ Nhật Dịch Lãnh Hoàn thành 1871043
2 Điểm Tinh Linh Hoàn thành 1802490
3 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 1654988
4 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 1642747
5 Tô Phái Hoàn thành 1582386
6 Thương Thiên Bạch Hạc Hoàn thành 1542017
7 EK Hoàn thành 1474512
8 Thanh Trà Đạm Phạn Còn tiếp 1375497
9 EK Hoàn thành 1322804
10 Ta Là Lão Ngũ Còn tiếp 1311337