Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Thiên Đường Bất Tịch Mịch Hoàn thành 1296020
2 Xích Tuyết Hoàn thành 1261242
3 Mạc Mặc Hoàn thành 1250402
4 Ô Sơn Hoàn thành 1244376
5 Ám Ma Sư Hoàn thành 1233047
6 Vũ Phong Hoàn thành 1209476
7 Ngư Nhân Nhị Đại Hoàn thành 1198795
8 Ta Là Lão Ngũ Hoàn thành 1145995
9 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 1102236
10 Phong Lăng Thiên Hạ Hoàn thành 1081886