Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Mộng Nhập Thần Cơ Hoàn thành 1058764
2 Tiểu Đao Phong Lợi Hoàn thành 1039889
3 Nhĩ Căn Hoàn thành 983214
4 Chử Tửu Luận Già Phê Hoàn thành 974142
5 Ngô Biển Quân Hoàn thành 941367
6 Lương Thất Thiểu Hoàn thành 939696
7 Mộng Nhập Thần Cơ Hoàn thành 939050
8 Liễu Hạ Huy Hoàn thành 928617
9 Phương Tưởng Hoàn thành 923174
10 Vô Tội Hoàn thành 919083