Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ngư Thiên Không Hoàn thành 912739
2 Dạ Thủy Hàn Hoàn thành 911289
3 Phong Cuồng Hoàn thành 881716
4 Lê Thiên Hoàn thành 881489
5 Hoàng Phủ Kỳ Hoàn thành 878186
6 Cô Đơn Địa Phi Hoàn thành 854878
7 Hủ Thi Ngạc Hoàn thành 810936
8 Cô Đơn Địa Phi Hoàn thành 803556
9 Ân Tầm Hoàn thành 777212
10 Nghịch Thương Thiên Hoàn thành 759992