Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Mạt Lăng Biệt Tuyết Hoàn thành 751850
2 Y Quan Thắng Tuyết Hoàn thành 751761
3 Diện Hồng Nhĩ Xích Còn tiếp 737509
4 Thắng Kỷ Hoàn thành 731754
5 Xích Tuyết Hoàn thành 731140
6 Lãm Nguyệt Thu Phong Hoàn thành 730477
7 Khai Hoang Hoàn thành 728121
8 Tiểu Đao Phong Lợi Hoàn thành 710490
9 Ngũ Trí Hoàn thành 704282
10 Cửu Nguyệt Dương Quang Hoàn thành 691549