Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Hoàn thành 684057
2 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 662549
3 Ta Là Mặc Thủy Còn tiếp 639521
4 Cửu Đương Gia ​ Hoàn thành 637607
5 Ngô Biển Quân Hoàn thành 635228
6 Ngã Cật Tây Hồng Thị Hoàn thành 633682
7 Liễu Hạ Huy Hoàn thành 609299
8 Tiểu Tiểu Vũ Hoàn thành 608958
9 Khai Hoang Hoàn thành 607408
10 Cửu Đương Gia ​ Còn tiếp 605944