Danh Sách Truyện Hot Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Thiên Sầu Hoàn thành 603906
2 Thập Bộ Hành Hoàn thành 601489
3 Độc Du Hoàn thành 597144
4 Vô Xỉ Đạo Tặc Hoàn thành 588632
5 Tiêu Đỉnh Hoàn thành 567671
6 Cao Pha Hoàn thành 557505
7 Linh Ẩn Hồ Hoàn thành 547123
8 Thương Thiên Bạch Hạc Hoàn thành 528856
9 Phù Sinh Mộng Đoạn Hoàn thành 523130
10 Đường Gia Tam Thiếu Hoàn thành 522014