Dược Vương Tà Thiếu

Tác Giả:  Mộc Tiểu Ô

Thể Loại:  Tiên Hiệp - Huyển Ảo - Huyền Huyễn

Lượt Đọc:  731754

Trạng Thái:  Hoàn thành

Dược Vương Tà Thiếu

Đại thiếu quần áo lụa là? Nói đùa, ta không phải đại thiếu quần áo lụa là, hãy nhìn cho rõ thân phận của bổn thiểu gia!

Bổn thiếu gia là gia chủ, là người chủ Nhậm gia một gia tộc lớn nhất của Minh Ngọc Hoàng Triều, nếu muốn gọi bản đại thiếu quần áo lụa là, thỉnh gọi ta là gia chủ quần áo lụa là...

Về cảnh giới:

Luyện Thể Cảnh, Chân Khí Cảnh, Thần Thông Cảnh, Âm Dương Cảnh, Thái Cực Cảnh; Pháp Thần Cảnh...

 

(Nguồn: ST)

Các chương mới nhất được cập nhật:

Danh sách chương truyện "Dược Vương Tà Thiếu"

Truyền Tống đến Trang: