Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Tác Giả:  Panda_ngok

Thể Loại:  Sắc Hiệp - Xuyên Không - Lịch Sử Quân Sự

Lượt Đọc:  105400

Trạng Thái:  Hoàn thành

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia

Giới Thiệu Truyện

 - Bạn thích Bao Chửng, bạn thích Triển Chiêu? Bạn ghét Bàng Thái sư? Bạn thích Ngũ Thử, Bạch Ngọc Đường? Vậy bạn có còn nhớ Trần Thế Mỹ, một trạng nguyên cưới được công chúa, nhưng bỏ rơi vợ con cha mẹ ở nhà, đã từng bị Bao Chửng chặt đầu không?

 - Tất cả những gì đặc sắc nhất trong Bao thanh thiên đều có ở đây, hãy xem phò mã Trần Thế Mỹ từ tương lai trở về, sẽ chạy trốn Bao Chửng như thế nào, và con đường quyền lực cùng phong lưu vô hạn của hắn ra sao. Mời bạn đọc cùng thưởng thức!

 

(Nguồn: Sưu Tầm)

Các chương mới nhất được cập nhật:

Danh sách chương truyện "Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia"

Truyền Tống đến Trang: